Fjernelse af polypper

Adenoide vegetationer / børnepolypper

Er en samling af lymfoidt væv i toppen af næsesvælget, som vi alle er født med i varierende omfang og har intet at gøre med allergiske slimhindepolypper, der sidder lidt længere fremme i næsehulen.

Hos børn kan de desværre give mere eller mindre generende komplikationer som f.eks. nasal tillukning med sekret fra næsen, snorken, irritativ hoste, dårlig lugt samt passageproblemer og tillukning af de eustatiske rør, der skal sørge for udluftning af mellemøret, så væske og mellemørebetændelse kan undgås.

Det kan være meget svært at se disse polypper fra munden, men hvis det er muligt at medvirke til det, kan et tyndt fiberoptisk kamera indføres gennem næsen til visualisering af dette.

Har man aftalt, at disse skal fjernes, varer indgrebet ca. 5-10 min. Derudover anbefales, at man 2 timer inden indgrebet, tager Panodil sammen med de sidste mundfulde væske, da man så "har noget at lande på smertemæssigt" foruden det smertestillende narkoselægen også administrerer mens man sover.

 

På operationsdagen

Når I ankommer på operationsdagen og har registreret jeres gule sygesikringskort i kortlæseren, kan I bare tage plads i venteværelset indtil vores narkoselæge kommer og henter jer. Han vil anlægge en gummimaske, der dækker næse og mund og en blanding af ren ilt og anæstesigassen Sevofluran, vil hurtigt og ila. ca. 15-20 sekunder bevirke, at man falder i søvn.

Ørelægen tager herefter over og vil med en fiberoptisk lyskilde gennem næsen undersøge størrelsen af polypperne samt videreføre den til struben for at efterse denne ved samme lejlighed. Dette er men ikke bevidst til.

Herefter anlægges en mundspærre der fikserer fortænder og tunge, hvilket giver fuldt overblik til svælget. Med et vinklet instrument, adenotom, kan man så skrabe/trække polypperne ned. Der benyttes herefter et lille gummisug gennem næsen til at få den sidste siven ud med og dette fjernes inden man vågner.

I opvågningsfasen hvor man sidder sammen med en narkosesygeplejerske, vil der ofte løbe en anelse blod fra næse og mundvig, samt lidt blodigt hoste lige når man vågner og herefter er det ophørt. Man vil have en naturlig ømhed øverst i svælget når man vågner og børn vil altid græde i 5-15 min, da det dels gør lidt ondt og dels oplever børn en for dem ubehagelig rus fra anæstesigassen. Derimod vil ældre børn og voksne ofte føle bedøvelsen som en meget behagelig oplevelse uden kvalme.

Typisk gives den første kølende is her, der dels har en smertestillende effekt og dels reducerer evt. siven fra operationsfeltet.

Hjemsendelse: Når barnet og forældrene føler sig klar dertil, kan man tage hjem og barnet vil hurtigt få det meget bedre og have godt af frisk luft. Man anbefaler i efterforløbet fortsat is og yoghurt i et par timer og herefter, må man spise hvad man har lyst til og der gives oftest yderligere Panodil ca. 5-6 timer efter den første dosering. Man må gerne pudse næse og det kan evt. også føles rart, at dryppe saltvand ind i næsen for at rense lidt ud. Man skal ikke frygte, at noget evt. "springer op". Som oftest kan man næste dag genoptage vanlige gøremål som vuggestue, børnehave, skole eller job.

 

Efterforløbet

Det sker heldig vis ekstremt sjældent, at der går infektion i det opererede felt og da vil der komme tiltagende smerter efter et par dage og evt. feber og man skal da kontakte klinikken på 98 82 08 00 alternativt vagtlæge hvis udenfor åbningstid.

Pågående blødning efter fjernelse af polypper ses ekstremt sjældent, men kommer der regulær blødning fra mund og næse kontaktes klinikken straks på 98 82 08 00 alternativt vagtlægen og barnet holdes fastende indtil vurdering er foretaget. Der kan dog uden man skal frygte dette, komme blodige mindre trevler i spyt eller næsesekret de første dage.

 

Udbytte ved indgrebet

Vil hos børn oftest være meget reducerede forkølelsesepisoder, friere vejrtrækning og man vil oftest også opleve at evt. anlagte dræn vil holde længere og ikke have så stor tendens til at flyde. Man kommer formentligt også hurtigere ud af et evt. drænbehov.

Ved yderligere spørgsmål står vi i klinikken gerne til rådighed på 98 82 08 00.